Страницы

PORTFOLIO

Nodar Dumbadze

Children's poems

Astrid Lindgren

Emil from Lønneberget

New project for 

PUBLISHING HOUSES SAKARTVELOS MATSNE

Prometheus - myths for children
This is a project for de la Lebanon (DFL), Lebanon Publishing House in Beirut.
                                                   
                                                                 It`s My Bunny - I painted the mood...